Optimal Placering af Solcelle Lamper

Optimal Placering af Solcelle Lamper

Vi har lavet en kort guide til hvordan du får mest muligt ud af solcellerne med kortere dage og skiftende vejr. Solcelle lamper lyser altid kun i det omfang de har fået sollys.

Vælg den rette placering:
Find områder i din have, på din terrasse eller balkon, hvor solcellelamperne kan få mest mulig direkte sollys i løbet af dagen. Dette er afgørende for at opnå optimal opladning, især i vintermånederne, hvor dagslyset kan være mere begrænset.

Undgå skyggefulde områder:
Undgå at placere solcellelamperne under træer, overhængende tagudhæng eller andre strukturer, der kan kaste skygger på lamperne i løbet af dagen. Selv kortvarig skygge kan påvirke opladningsprocessen betydeligt.

Vinkel mod solen:
Juster lampernes vinkel, så solpanelet er vinkelret på sollyset i løbet af dagen. Dette kan variere afhængigt af din geografiske placering og årstiden. I vintermånederne bør du måske hæve vinklen en smule for at udnytte den lavere solstand.
Hold solpanelet rent:
Sørg for, at solpanelet er rent og frit for støv, blade og sne. Især om vinteren kan sne eller is hæmme sollysets indfald på panelet og dermed reducere opladningskapaciteten.

Placering af belysningseffekten:
Tænk også på, hvor du ønsker belysningen. Placer lamperne på steder, hvor deres lys vil have den største effekt, såsom langs stier, nær indgange eller omkring siddemøbler.